آشنایی با استخوان های فک

زیبایی چهره نقش بسیار مهمی در زیبایی فرد دارد. موزون بودن اجزای صورت، لبخند زیبا، شکل بینی فرد و حتی فرم چانه وفک تاثیر بسزایی در زیبایی فرد دارند. احتمالا افرادی را دیده اید که دچار ناهنجاریهای فک و صورت می باشند. این افراد برای اصلاح این مشکلات نیاز به انواع جراحی فک وصورت دارند. برای اینکه با انواع ناهنجاریهای فک آشنا بشوید، در ابتدا باید در باره استخوانهای بالا و پایین فک آشنا باشید. در این مطلب به این مسئله می پردازیم.

نکاتی در خصوص استخوان ماگزیال

به استخوان های فک بالایی، ماگزیال گفته می شود. این استخوانها ثابت بوده و به جمجمه جوش خورده اند.  در ادامه برخی از مهمترین ویژگی های این استخوان بیان می نماییم.

 • دومین استخوان بزرگ صورت است.
 • در سـطح خارجـی آن تعـدادی برآمدگـی وجـود دارد، کـه برآمده تریـن آن روی دنـدان کانیـن اسـت و برجسـتگی کانیـن نامیــده میشــود یــا Eminence Canine.
 • در بالای فرورفتگی کانین سوراخ تحت کاسه چشمی دیده میشود یاForamen Infraorbital .
 • استخوان در ناحیه دندانها متخلخل است.
 • قسمت خلفی ماگزیال دارای چندین مجرای آلوئولار می باشد.
 • توبروزیته ماگزیال یک برجستگی گرد در انتهای خلفی آلوئول است .
 • زوائد کامی ماگزیا بـه صـورت افقـی قرار داشـته و بخش اعظمی از کف بینی و سقف دهان را تشـکیل میدهـد. اسـتخوان ایـن ناحیـه در قـدام ضخیمتر از خلف است. در خط وسط، در قسمت قدامی سوراخ ثنایایـی وجود دارد. درزی به طرف خارج از سوراخ ثنایایی تـا لبه استخوان کامی در جلو دندان کانین وجود دارد. فضای کوچکی که در قدام این درز است، پره ماگزیا Premaxilla نام دارد .
 • صفحه افقی استخوان کام ۱/۴ خلفی کام سخت را تشکیل میدهد

نکاتی در خصوص استخوان مندیبل

به استخوانهای متحرک فک پایینی استخوان مندیبل یا در برخی منابع ماندیبول گفته می شود. در ادامه برخی از مهمترین ویژگیهای این استخوان بیان می نماییم.

 • بزرگترین و قوی ترین استخوان صورت است.
 • زوائد آلوئوالر در قسمت های قدام تراکم کمتری از قسمت های خلفی دارند.
 • در ناحیه زیر ریشه دندان پره موالر دوم، سوراخ چانه ای قرار دارد.
 • در سـطح لینگـوال تنـه مندیبـل کـه مقعـر اسـت، خـط مایلوهایوئیـد بـه سـمت بـاال و عقـب رفتـه کـه محـل اتصـال عضلـه مایلوهایوئیـد اسـت.
 • سـوراخ مندیبـل در قسـمت خلفـی.
 • داخلـی رامـوس وجـود دارد کـه محـل ورود عصـب دندانـی تحتانی اســت.
 • سطح خارجی شاخه صعودی صاف بوده و محل اتصال عضله ماستر است.
 • یـک برجسـتگی مشـخص در سـطح داخلـی رامـوس وجـود دارد کـه لینگوال نـام دارد و محـل اتصـال لیگامان اسـفنومندیبوالر می باشــد.
 • در انتهای تحتانـی سوراخ مندیبـولر، نـاودان مایلوهایوئیـد آغاز میشود و به طور مایل به سمت پایین و جلو میرود. در این ناودان عصب و عروق مایلوهایوئید قرار دارند.
 • بیـن لبـه فوقانـی و تحتانـی و در ۱/۲ تـا ۳/۴ فاصلـه لبـه قدامـی رامـوس تـا لبـه خلفـی آن – محـل سـوراخ مندیبـوالر تقریبـا قـرار دارد.
 • لبـه فوقانـی رامـوس دو زائـده دارد، کرونوئیـد در قـدام و کندیـل در خلـف. ناحیـه مقعـر بيـن ایـن دو زائـده، مندیبـوالر نـاچ نامیــده میشــود.
 • در قدام زائده کرونوئید و لبه قدامی راموس تقعری وجود دارد که کرونوئید ناچ نام دارد.

ناهنجاریهای فک و صورت

ناهنجاریهای فک و صورت شامل بسیاری از مشکلات در صورت می باشند . شایع ترین این مشکلات عقب یا جلو تر بودن فک پایین افراد و یا کوچکتر بودن چانه می باشند.

خیلی از افرادی که از ناهنجاریهای فک وصورت رنج می برند، ناراحتی های جانبی آن ها را تجربه میکنند. ناراحتی هایی مانند اختلال در تکلم، اختلال در تنفس، سایش و یا شکستن دندانها و غیره. خوشبختانه تمام این مشکلات با پیشرفت علم و تکنولوژی براحتی قابل حل می باشند. این مشکلات با خدمات تخصصی جراحی فک و صورت قابل درمان می باشد.

اگر سوال دیگری در رابطه با متخصص جراح فک و صورت از ما دارید کامنت کنید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

10 درصد تخفیف همه خدمات برای مراجعه کنندگان از طریق وب سایت

راه ارتباطی ما با شما و رزرو نوبت whatsapp