دکتر هومن هوشنگی

> ویرایش کتاب جراحی فک و صورت

> سمت اجرایی در کنگره های فک و صورت

> دارنده Certificate های متعدد از شرکت های ایمپلنت دندانی

> ثبت چندین مقاله در مورد ناهنجاری های داخل و خارج دهان و ایمپلنت های دندانی

> برگزارکننده کلاس های مقدماتی و پیشرفته ایمپلنت های دندانی و ناهنجاری های داخل دهان

ناهنجاری های فک در زعفرانیه

نمونه کار های کلینیک دکتر هومن هوشنگی

گواهینامه و افتخارات

فهرست

10 درصد تخفیف کاربران وب سایت


راه ارتباطی ما با شما و رزرو نوبت whatsapp